zaterdag 16 januari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Open podium 3 februari 2015

 Open Podium
Vrijplaats voor meningen,
gedachten em ideeën

Outletbezoekers naar de binnenstad… En gij geleuft dat?”,

ASSEN – De publiciteit rond de vestiging van een  Facdtory Outlet bracht mij even terug in het verleden. De raad zich toen verzet tegen de vestiging van een grote supermarkt van het Franse type Hyper- of Euromarche.
Dat waren  supermarkten met 60 kassa's. Een discotheek was niet welkom omdat er ook gokhallen in gevestigd zouden worden.
De raad zei nee. En nu is er een enorme Outlet in aantocht nabij het TT-circuit en waarschijnlijk het grasland waar nu ieder jaar een camping is gedurende TT en Superbike, TT-camping Oostra. Het College zegt in zijn motivatie dat  bezoekers aan de Outlet daarna de binnenstad gaan bezoeken. En gij geleuft dat ,zeggen ze in Limburg. Een dreigende sluiting van de V&D en met name het parkeerbeleid, zoals het afschaffen van gratis parkeren op het Veemarktterrein en betaald parkeren in de avonduren, draaien de binnenstad de nek om.
Een Outletcentrum met een MacDonalds, Kentucky Fried Chicken en Burgerking en andere horeca, zullen ook hun effect op de plaatselijke horeca hebben
. Ik ben maar een leek,maar echt niet blind voor ontwikkelingen. Velen zullen een Outlet toejuichen, maar de kopers zullen via de A-28 komen en ook weer vertrekken via dezelfde route naar huis en daarmee de binnenstad links laten liggen.
De gemeente ziet waarschijnlijk een zak met geld in de verte hangen met de komst van een Outlet. Je hebt altijd en voor- en tegenstanders, maar vooralsnog wacht ik af
.Er zou ook een Chinese babymelkfabriek naar Assen komen, twee jaar geleden. Een en al euforie op het gemeentehuis, totdat....
Als de V&D inderdaad uit de binnenstad gaat  verdwijnen dan staat er zoveel leeg in 't Forum dat daar heel gemakkelijk een Outletcentrum in gevestigd zou kunnen worden.

Er zal  heel wat natuur opgeofferd moeten worden aan het Outletcentrum.
 Niet alleen de realisatie van winkels, maar ook de aanleg van weer een enorm parkeerterrein zal dit gebied dan gaan (ont)sieren.

En of we dat willen is maar de vraag.

Egbert Prent

Raadslid OpAssen

Politiek - Open podium 30 januari 2015

 

Open Podium


Vrijplaats voor meningen,
gedachten em ideeën

Standpunt College over Outlet biedt reuze perspectief voor Asser ondernemers

ASSEN - Met stomme verbazing heb ik kennis genomen van de plannen van de gemeente Assen om de bouw van 200 uitverkoopwinkels  in de weilanden van Assen toe te staan.

Stom verbaasd,  inderdaad, omdat algemeen bekend is dat de komst van outletcentra aan de rand van steden, de dood in de pot is van de lokale middenstand. Denk aan Lelystad.

Dat de projectontwikkelaar enthousiast is over de lokatie is volstrekt begrijpelijk, want die is inderdaad super.

En dat het college grote kansen voor Assen ziet, is ook begrijpelijk, want de verantwoordelijk D66 wethouder Maurice Hoogeveen gelooft nog in sprookjes.

Mijn punt is echter dat als daar in de weilanden een winkelcentrum geopend mag worden, dan mogen anderen dat ook op goedkope locaties.

Ik zeg daarom tot alle ondernemers van Assen: “Ggooi alle remmen los. Huur een loods op het industrieterrein en ontvang vanaf morgen daar uw klanten. Lekker goedkoop.
Trek je niets aan van de zorgen van de politiek (inclusief de bruispartij Plop) over de verloedering van de binnenstad!, want het is nu volstrekt duidelijk dat de politiek uw grootste vijand is!”.

Als meneer Macintosh daar in die weilanden zijn zooi mag verkopen, dan mag ik dat ook.
Ik ga daar dan ook een hal van ten minste 5000m2 bouwen om daar de overstock van mijn Chinese relaties te verkopen. Merkjes niet nodig, want dat is toch maar gebakken lucht.

Komt dat zien, komt dat zien, want als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer…


Egbert Hengelmolen,

ASSEN

 

 

Politiek - Open podium 24 februari 2014

Open Podium
Vrijplaats voor meningen,
gedachten em ideeën

 Een vergeten wet?
Asbestverwijdering kan straks veel geld gaan kosten
door Luc Rengers

ASSEN
- Steeds vaker komt het woordje ‘asbest’ in het nieuws. Meestal bij brand, soms in brood. Bewezen is, dat het goedje gevaarlijk is in het kader van volksgezondheid. Het inademen van de vezels kan zeer kwalijke gevolgen hebben.  In de jaren zeventig en tachtig werd asbest veel gebruikt en de gedachtegang was, dat asbest geen kwaad kon en slijtvast was.
Later werd vastgesteld, dat het wel degelijk gevaarlijk was, maar dat je het gewoon kon blijven gebruiken, als je het maar niet bewerkte. 
De praktijk was desondanks aanleiding om het gebruik te verbieden. Dat is al gebeurd in 1993. Vanuit de gedachte, dat ook asbest kan slijten en een levensduur van 30 jaar werd gegeven, is in de wetgeving bepaald dat asbest per 1 januari 2024 niet meer in gebouwen mag voorkomen.
Als dakbedekking is het dan verboden. Maar ook de aanwezigheid van asbest in woningen, zoals in vensterbanken, in scheidingswanden, namaaktegels.
Maar ook  als dakbeschot onder dakpannen en  in schoorstenen, achter CV-ketels en gewone kachels, is per 1 januari 2024 niet meer toegestaan en moet voor genoemde datum zijn verwijderd.
Een ieder weet, vandaag de dag, dat voor verwijdering strenge regels gelden. Het is te betreuren, dat het financieren van de asbestverwijdering niet in de wet is geregeld. Voor bedrijven is door milieu-investeringen belastingaftrek mogelijk als vorm van subsidie. Bedoeld wordt de Milieu Investerings Aftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen.
Bedrijven, die de asbestsanering combineren met het plaatsen van zonnepanelen, kunnen een fiscale regeling benutten, genaamd de EIA (energie investeringsaftrek).  Voor particulieren bestaan dergelijke regelingen niet.
Het kostenplaatje kan fors in de papieren lopen, want het gaat in huizen niet alleen om de kosten van het verwijderen van asbesthoudende materialen, maar ook om het herstel. Vervangende materialen zijn nergens gratis af te halen.
Vanaf nu hebben we nog (maar) tien jaar om maatregelen te nemen in naar schatting 4 miljoen woningen.
Omdat naar verluidt ook in circa 60% van de huurwoningen asbest is verwerkt, zullen de kosten daarvan voor de toch al zo geplaagde woningcorporaties er stevig inhakken. Ook voor particulieren is het een onverwacht grote kostenpost.
Onverwacht? Ja, als je er van uit gaat, dat nog steeds de gedachte heerst, dat het geen gezondheidsschade aanricht als je het maar niet bewerkt.
Nee, niet onverwacht, omdat geen enkel materiaal eeuwigheidswaarde heeft en de wetgeving al van 1 juli 1993 dateert. Twintig jaar hebben we zitten afwachten.
Er is nog tien jaar te gaan om die 4 miljoen woningen asbestvrij te maken. Dat is vanaf heden circa 8000 woningen per week.
Nederland wacht een grote particuliere investering, tenminste als de geldverstrekkers meewerken en de Autoriteit Financiële Markten haar goedkeuring geft  aan de financiering.
Anders is de wetgeving niet meer dan een wassen neus. Maar het biedt wel veel werkgelegenheid.
Toch nog een voordeeltje.

Politiek - Open podium 17 oktober 2013

Open Podium
Vrijplaats voor meningen,
gedachten em ideeën

Jaap Bouma neemt dit Open Podium te baat om zijn mening te geven over Werken op zondag en op andere ’onaangename’ uren.
‘Let op uw zaak’. Uitbuiting ligt op de loer!', schrijft Jaap Bouma

ASSEN -
In het Nieuwsblad v/h Noorden las ik dat werkgevers er in toenemende mate naar streven om het werken op bijvoorbeeld zondag of in de avonduren niet meer extra te betalen.
We zijn weer terug bij de jaren 40 en 50. Mijn vader moest s ‘morgens om 3 uur beginnen. Ook op zondag. Hij werkte in een Zuivelfabriek. De melk moest zo snel mogelijk worden verwerkt, anders zou ze bederven.
De man had ook nog bestuurlijke functies. Oprichter van de plaatselijke bibliotheek, schoolbestuur en vakbond. Dat hield in dat wij als kinderen vrijwel altijd te maken hadden met een zeer vermoeide en afwezige man.
Je had het maar te accepteren, want geen werk betekende, leven van de steun en de werkverschaffing. Hongerloontjes in het kwadraat. Vakantie was alleen iets voor onderwijzers en schoolkinderen, maar niet voor medewerkers in bedrijven.
De vakbeweging kreeg het voor elkaar dat de zondaguren extra moesten worden betaald. Vrijwel direct daarna was het werken op zondag over. De melk werd gekoeld en kon later worden verwerkt. Een zegen voor het gezin en de gezondheid van mijn vader.
Vakbonden en medewerkers ‘let op uw zaak’.
Dit moet u niet willen. Uitbuiting ligt op de loer!

Jaap Bouma,
Assen

 

Politiek - Open podium 25 september 2013

Open Podium
Vrijplaats voor meningen, gedachten en ideeën

Afval scheiding in Assen en de statistiek  
ASSEN - Bij het lezen van het verslag over de systemen van het ophalen van het afval  en de scheidingspercentages moest ik direct denken aan lessen die ik vroeger mocht geven. Dan ging het over ‘de inleiding in de statistiek’.
Hoe ga je met cijfers en uitkomsten om. Vaak gebruikte ik, als het om gemiddelden ging het voorbeeld van een persoon die met het ene been in ijswater staat en met het andere been in water van 70 C. Gemiddeld voelt die persoon zich kiplekker (35 C ) maar intussen is er één ijskoud been en het andere been doet erg pijn van de hitte. Een gemiddelde zegt dus niet veel als je niks afweet van de manier waarop de gegevens verkregen zijn, de hoeveelheid gegevens, de hoogste en laagste waarden (spreiding), de verdeling over bijvoorbeeld de wijken, leeftijden van de inwoners  en de scheidingsmogelijkheden. Vult u zelf maar aan.
Zo gaat het ook met de cijfers over de extra kosten en besparingen. Op welk totaal budget slaan die? Kortom, veel vragen over cijfers die niet duidelijk genoeg zijn om een goed oordeel te vormen.
Wellicht zijn de raadsleden wel goed geïnformeerd. Dat hoop ik dan maar. Het nemen van beslissingen moet wel gebeuren op goed onderbouwde en uitgewerkte gegevens. Houd ook even rekening met de slechter wordende mobiliteit van de steeds ouder wordende bevolking in onze stad. Die oudere mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Het ontwikkelen van een ‘participatie maatschappij’ staat haaks op veel ervaringen van oudere mensen, die zich steeds eenzamer gaan voelen. Dus zal het zelf wegbrengen van vuil naar een container die in een wijk geplaatst wordt niet meevallen.
Ook de minder evenwichtige leeftijdsopbouw (relatief minder in-woners tussen de 20 en 40 jaar) in onze stad speelt daarbij een rol .
Er zijn dus vragen te over waar de raadsleden wel even aan mogen denken als ze dat nog niet hebben gedaan.
We hopen het beste maar we vrezen het… .

Jaap Bouma

 

Politiek - Open podium 17 september 2013

Open Podium
Vrijplaats voor meningen,
gedachten en ideeën

Regionale TV, Elk uur hetzelfde nieuws. Kan dat niet anders?
ASSEN - Dat we een regionale televisie hebben is een goede zaak. Gewoon nieuws uit de omgeving waarin we leven. Niet van die opgeblazen verhalen van de zichzelf erg belangrijk vindende journalisten uit het Westen van het land.
Nieuws met de inzet van mensen die ons hier begrijpen en niet zo neerbuigend doen over onze regio’s.Maar er zit me wel iets dwars. De regionale televisie vanuit onze gebieden zendt de hele avond, elk uur een herhaling uit van hetzelfde programma. Dat gebeurt in Drenthe en in Groningen en Friesland.
Dat houdt dus in dat je één keer dat programma ziet en dat je daarna deze zender gaat mijden. Zonde van de kosten die worden gemaakt.
Waarom zou er niet een periode als proef afwisselend per uur een uitzending van Drenthe en Groningen kunnen worden geprobeerd? Laten we Friesland, met de voor veel Drenten en Groningers niet verstaanbare taal, er voorlopig maar buiten houden. Kost minder geld denk ik en het maakt het kijken naar televisie uit onze regio’s aantrekkelijker.
Het is maar een idee.

Jaap Bouma

Politiek - Open podium 10 september 2013

Gedogen van een Fiets- en parkeertrottoir. Een bijzon-der Asser fenomeen


ASSEN –
We leven toch wel in een bijzondere stad. We hebben hier iets dat je niet zo vaak elders aantreft. Ik noem het bij gebrek aan een beter woord : ‘Het gedoog fiets- en parkeertrottoir’. Een vreemde omschrijving van een bijzonder fenomeen.

Ik zal proberen wat duidelijker te zijn.

Het bevindt zich voor de ingang van het Triade winkelcentrum en de Rabobank.

Daar staan vrijwel steeds auto’s op het trottoir en als voetganger ben je daar je leven niet zeker door de fietsers.
Vooral oudere mensen schuifelen daar zo dicht mogelijk langs de gevel van de Rabobank. Ik heb daar ook al een keer over gebeld met de ‘gemeen-te’. Het antwoord was, dat het een moeilijk probleem is.
Maar dat is het naar mijn mening helemaal niet. Een paar aanpassingen en het probleem is opgelost. Maar de wil moet wel aanwezig zijn.

Het is een merkwaardig fenomeen, vooral als je bedenkt dat in de omgeving van het centrum, de meeste straten verboden zijn voor het parkeren van auto’s.

Toch wel heel bijzonder, dat ‘Gedogen van een fiets en parkeertrottoir’.


Jaap Bouma

 

Politiek - Open podium 31 augustus 2013


Open
  Podium
Vrijplaats voor meningen,
gedachten en ideeën


 

Gemeente kan gemakkelijk kas spekken Het geld ligt op straat

Zo nu en dan schrijf ik verhaaltjes met een wat negatieve toonzetting. Maar nu eens een positief geluid.
De gemeentelijke begroting hikt nu en ook in de toekomst aan tegen tekorten. Dus te weinig geld omhanden. Altijd ongemakkelijk. Maar de oplossing zou wel eens op straat kunnen liggen.
Onlangs las ik dat er op het weggooien van peuken of half opgesmeulde sigaretten een boete van € 100, - staat. Dit geldt bijvoorbeeld in een aantal steden in het westen van Nederland.
Dwalend door de stad met de blik wat naar beneden gericht om maar niet te struikelen over hier en daar omhoogstekende trottoirtegels, terwijl je ook nog de vele in de weg staande uitstallingen van kleding en andere reclame uitingen in de gaten moet houden, zag ik overal peuken liggen.
Het weggooien van peuken lijkt een maatschappelijk aanvaarde gewoonte. De hier en daar verspreid staande opvangbakken, worden wel goed gebruikt hoor! Maar er zijn veel andere plekken waar het weggooien gemakkelijker is.
Kijkt u maar eens bij de uitgang van de parkeergarage aan het Apollopad en bij de traptreden aan het Koopmansplein naast de muurtjes. Honderden peuken.
De medewerkers van de gemeente en sommige ondernemers ruimen wel geregeld en doelmatig op, maar het is dweilen met de kraan open. Dus peuk hier ook €100 boete innen .
Goed voor de werkgelegenheid van de politie en Stadswachten of hoe die ook maar mag heten. Weg zijn de dreigende tekorten voor de gemeente.
Dit idee mag gratis worden overgenomen.

Jaap Bouma

Politiek - Open podium 2 augustus 2013

 

 

Wanneer breekt het gezonde verstand eens door? vraagt Jaap Bouma zich af


ASSEN -
In het artikel over de ‘bende van Pittelo’ wordt gesteld dat de ‘goeden’ niet de dupe mogen worden van de ‘kwaden’.
In principe  is dat een goede stelling. Maar in ons goede landje is het zo langzamerhand al een bijna publiek aanvaard verschijnsel.

Als banken met de directie, het bestuur en de toezichthouders een te groot risico nemen dan wordt deze banken door de Staat overgenomen en dan betalen de belastingbetaler de rekening.  

Als de directies van een woningcorporatie met de raad van toezicht te grote risico’s nemen door speculatie of onverantwoorde investeringen, dan betalen de huurders de rekening.

Als de gemeente, door te veel geld uit te geven aan niet rendabele projecten,  te kort komt ,dan betalen de inwoners de rekening weer.

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat mij opvalt is dat dit misvormde gedrag van de zichzelf deskundig noemende hoog geplaatsten zonder morren wordt aanvaard. Dan moeten we maar weer bezuinigen.

Wanneer breekt het gezonde verstand eens door?


Jaap Bouma

 

Politiek - Open podium 24 juni 2013

Open Podium
Vrijplaats voor meningen,
gedachten en ideeën

 
Beheersbaar of  onbeheersbaar?
Genoeg is genoeg bij de graaicultuur
ASSEN - Het gesprek van de dag, ook in Assen. Zo nu en dan bekruipt mij het gevoel dat de situatie in ons goede landje onbeheersbaar dreigt te worden. De rijken worden steeds rijker en de zwakken en hulpvragenden moeten het met steeds meer beperkingen gaan doen.
Eigen bijdragen gaan omhoog, meer afhankelijk vanfamilieleden en buren is het motto. (die hebben banen, wonen niet in de buurt  en ze hebben het dus veel te druk) .
De bestuurders en zichzelf ‘hoge Pieten’ noemende directeuren van zorginstellingen, banken, sporters en andere groepen die zich tot de ‘sterren‘ rekenen, belonen zichzelf steeds beter. De politiek, of anders gezegd, de mensen die denken dat ze dit land besturen, vinden het kennelijk allemaal goed, vermoed ik, zolang het maar niet henzelf betreft.
Het staat voor mij wel vast dat dit uit de hand gaat lopen. Zo langzamerhand ontstaat er een gevoel van onrechtvaardigheid.
De hardwerkende, goedwillende en belastingbetalende burger, moet steeds weer opdraaien voor de goklust en het gepruts van de machthebbers. Dit moet leiden tot een blijvende verandering  en de daarbij behorende controle.
Waarom ziet men dit niet in? Laat men  toch het normale verstand eens gebruiken. De rek raakt er uit. Laat de mensen die zich onmisbaar achten, maar rustig naar het buitenland vertrekken. Nooit buigen voor dreigementen van deze aard, is mijn mening. Voor vervanging van deze mensen staat genoeg talent klaar. Mensen die zich hebben laten verleiden tot het maken van veel schulden, moet bewust worden gemaakt dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Mensen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen, mogen rekenen op solidariteit.
Roep de nu nog onbeheersbare graaicultuur een halt toe. De bevolking zal het niet lang meer tolereren. Genoeg is genoeg.

Jaap Bouma,
Assen

 

Laatste nieuws