zaterdag 16 januari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Politiek - Algemeen 16 januari 2017

Stadspartij PLOP deelt 'Asser Bedankje' uit aan verdien-stelijke Assenaren Rengers en Erkelens

ASSEN - In de ledenvergadering van Stadspartij PLOP werd besloten om Assenaren, die zich op een bijzondere, positieve manier hebben onderscheiden, in het zonnetje te zetten met het 'Asser Bedankje' . Dat is een grote taart! De eerste Assenaardie die deze  mocht ontvangen was PvdA raadslid Luc Rengers, de man die zich voor meer dan 100% heeft ingezet voor de broers Isaacs.
Zaterdag 14 januari werd de taart overhandigd aan Bert Erkelens, de eigenaar van Plein 10, die zijn nek heeft uitgestoken, en  het gewaagd heeft ondanks de vaak negatieve geluiden over de Asser binnenstad en het  nog niet zo geweldige economische klimaat, Plein 10 op een uitstekende manier uit te breiden.
maar ook een ondernemer die van de nood een deugd maakte en tijdens de verbouwing gebruik maakte van het Koopmansplein en zijn klanten ontving in een prachtige tent!
Reden genoeg voor Stadspartij PLOP om hem dit 'Asser bedankje' toe te kennen.
Het aanbieden van de prijs mondde  uit in een werkbezoek. De enthousiaste eigenaar vertelde over de verbouwing, de rol die het personeel daarin vervulde  en vervolgens kreeg de fractie van PLOP een rondleiding door het bedrijf. 

 

 

Politiek - Algemeen 11 januari 2017
Politie Noord-Nederland op MotorExpo om veiligheid op de weg te propageren
 
ASSENMet de temperaturen amper boven nul lijkt een eerste voorjaarsrit op de motor nog ver weg. Desondanks wil politie Noord-Nederland motorrijders op tijd tips meegeven, zodat ze in het voorjaar weer veilig op pad kunnen. De politie grijpt hier de MotorExpo in de TT hall in Assen aan die van vrijdag 13 januari tot en met zondag 15 januari in het teken staat van motorrijden. 
Samen met het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) geeft de politie tijdens deze beurs voorlichting over het belang van verkeersveiligheid en in het bijzonder die van motorrijders. Ze doen dat onder het motto ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’.
Politie Noord-Nederland neemt voor de eerste keer deel aan de MotorExpo in Assen in samenwerking met het VVBD. Bezoekers kunnen bij de stand in gesprek gaan met de politie, zoals over hun ervaringen als motorrijder in het verkeer.
Verder geeft de politie hen tips mee over het belang van goede motorkleding, zichtbaarheid op de weg en de technische staat van de motor. Bezoekers van de stand kunnen daarnaast een politiemotor en een lasergun van dichtbij bekijken!
De deelname van de politie aan de beurs komt voort uit de campagne ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Met deze campagne streeft het VVBD ernaar om zo dicht mogelijk bij nul verkeersslachtoffers te komen.
In Drenthe komt er namelijk nog altijd gemiddeld elke veertien dagen iemand om in het verkeer.
Jaarlijks raken honderden mensen ernstig gewond. In het voorjaar zijn dat ook vaak motorrijders. Het VVBD vindt dat we dat niet moeten accepteren en wil daarom ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’. Daaraan kan iedereen een steentje bijdragen.  
=======================================
Meer informatie over de campagne staat op www.samenrichtingnul.nl.
 
Politiek - Algemeen 19 oktober 2016

Documentaire ‘Me-mory Lane door het Veen’ draait in het Drents Archief

ASSEN - In het Drents Archief in Assen draait tot eind oktober een selectie films uit het project ‘Memory Lane door het Veen’. In dit project zijn veertig bewoners van de Veenkoloniën geïnterviewd over hun 'herinneringsplek'. Tot eind oktober zijn vier verhalen doorlopend te bekijken in het Drents Archief. De toegang is gratis.
In de film komen vier personen aan het woord. Wat zijn hun bijzondere, warme of opmerkelijke herinneringen? De interviews worden afgewisseld met historische beelden uit de collectie van het Drents Audio Visueel Archief.

De herinneringen van Aukina Koekkoek zijn verweven met de verschillende bruggen over het Annerveenschekanaal. Tot in detail vertelt Koekoek over de brugafdraaiers die de bruggen bedienden en de gewoonten die daarbij gebruikelijk waren.
Jaap Hoeksema uit Exloërveen vertelt over de avonturen die hij met vrienden beleefde in het Valtherbos. De plek waar hij zijn liefde voor de natuur heeft ontwikkeld. “De natuur was destijds magnifiek”, spreekt Hoeksema enthousiast.
Anda Vonk uit Gasselternijveen komt uit een schippersfamilie. Vanaf zijn veertiende was Anda’s vader al aan het werk op het schip van zijn vader. De familie woonde in een oude Kapiteinswoning aan de Hoofstraat 62 in Gasselternijveen. Andra herinnert zich de kracht waarmee de schippersvrouwen het huishouden aan land bestierden: “
Ze klaagden nooit en hielpen elkaar als de nood aan de man was”.
Café en zalencentrum De Kienstobbe in Tweede Exloërmond staat centraal in de herinneringen van muziekliefhebber Bert Hadders. In de jaren ’70 zag hij hier wekelijks bekende bands spelen zoals Cuby and the blizzards, de Livin Blues en de Bintangs.

========================================
De film is tot eind oktober tijdens openingstijden doorlopend te bekijken in de Digilounge van het Drents Archief. De toegang is gratis. De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur en vrijdag 10.00 – 13.00 uur.

 

 

 

Politiek - Algemeen 20 september 2016

Scholingsfonds nodig om industrie,
ICT en creatieve industrie te stimuleren
.
Noorden economische motor door als innovatieve proeftuin te fungeren

ASSEN - Noord-Nederland draagt bij aan de Nederlandse economische motor. Vijf noordelijke regio's staan in de periode 1996-2015 in de top 15 van de regio's met de meeste banengroei, waarvan vier in de top 10.

Ook Noord-Nederland levert een bijdrage aan het verduurzamen en versnellen van de Nederlandse economie door als proeftuin voor innovatieve ontwikkelingen te fungeren. Noord-Nederland wil deze prominente positie vertaald zien in een reservering in de begroting.
Drenthe, Friesland en Groningen hebben de BV Nederland op het terrein van verkeer en vervoer, cultuur en de samenwerking tussen industrie, ICT, creatieve industrie en kennis van 'big data ' (vierde industriële revolutie) veel te bieden. De noordelijke regio leent zich bijvoorbeeld uitstekend voor het testen van duurzame vervoersmiddelen en zelfrijdende auto’s en bussen. Essentieel is dat er verder geen werkgelegenheidsverlies meer optreedt in het Noorden. Dit landsdeel staat open voor nieuwe vestiging van nieuwe Rijksdiensten. 
Dit aanbod van Noord-Nederland aan het Kabinet draagt bij aan een beter Nederland in Balans.
Naast groei wordt Noord-Nederland ook geconfronteerd met krimp.  De transitie en potentiële kracht van deze regio’s vraagt blijvend aandacht van het Rijk; de leefbaarheid van de mensen in Noord-Nederland vraagt een goede bereikbaarheid en een kwalitatief goed niveau van wonen, zorg en onderwijs.

Geld voor een noordelijk innovatief scholingsfonds is nodig om meer samenwerking tussen industrie, ICT en creatieve industrie te stimuleren, waarin innovatieve intersectorale ontwikkelingen en de aanpak van (jeugd)werkloosheid de boventoon voeren.
Om als regio aantrekkelijk te blijven voor ondernemers en werknemers, is ook behoud van een aantal culturele festivals in het Noorden noodzakelijk. Extra geld in de begroting 2017 voor cultuur moet daarom geoormerkt worden voor regio’s buiten de Randstad. Nu komt maar een kwart van het cultuurbudget buiten de Randstad terecht. Goed beoordeelde aanvragen uit andere regio’s krijgen nul op het rekest.
De noordelijke provincies en steden willen met het ambitieus cultureel samenwerkingsplan bijdragen Dankzij een succesvolle lobby is er alsnog subsidie beschikbaar voor Noorderslag, het Jonge Harten Festival, Into the Great Wide Open, Welcome to the Village en extra geld voor talentontwikkeling in de regio.

 

 

Politiek - Algemeen 20 juli 2016

Nominatie open voor verkiezing Drentse Onderneming van het Jaar

ASSEN - Begin deze maand was de officiële aftrap van de verkiezing voor De Drentse Onderneming van het Jaar.Er kunnen sindsdien bedrijven voor de titel genomineerd worden. Inmiddels zijn verscheidene nominaties binnen.De aanmeldingstermijn sluit op 5 september. 
Het bestuur van de Ondernemersvereniging doet een beroep op alle geinteresseerden bedrijven voor te dragen die zij achten voor de onderscheiding Drentse Onderneming van het Jaar in aanmerking te komen. Uit de inzendingen worden tien bedrijven genomineerd, waaruit de titelhouder wordt gekozen.
De wedstrijd is bedoeld om de bekendheid van de Drentse ondernemingen te vergroten. Inzendingen kunnen worden gezonden naar ..... 

 

Politiek - Algemeen 12 juli 2016

 


Hulp bij ontwikkeling grootschalige
collectieve zonneparken

ASSEN Het college van Gedeputeerde Staten stelt €100.000,- beschikbaar voor nieuwe zonne-coöperaties. Zonne-coöperaties kunnen met dat geld voor maximaal € 5.000,- per initiatief kennis inhuren en noodzakelijke opstartkosten betalen. Coördinatie en begeleiding van deze initiatieven
vindt plaats via de nieuw op te richten Werkplaats Zon.
Initiatiefnemerskunnen via de coördinator van de werkplaats, de Natuur en Milieufederatie
Drenthe, de ondersteuning aanvragen.
Dit jaar is de landelijke Regeling 'Verlaagd Tarief’ aangepast, waardoor het financieel aantrekkelijker is geworden om grootschalige zonneparken te
ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat er onvoldoende kennis is om hiervoor een goed zakenplan op te stellen. De Werkplaats Zon gaat initiatiefnemers begeleiden en/of helpen met (betaalde) deskundigen.
Naast het begeleiden van het project door Werkplaats Zon wordt ook een Drentse community-of-practice
(COP) opgericht. Deze community is bedoeld om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen om zo de slagingskans te vergroten. Hiervoor stelt het college  €12.000,- beschikbaar.
Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘In Drenthe zijn al veel initiatieven o.a. de zonnelening Drenthe, de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ en de campagne ‘Zon zoekt Drent’.
Niet alle woningen en bedrijfspanden zijn geschikt
voor zonnepanelen. Door initiatiefnemers te begeleiden bij het opstellen van een project-plan voor collectieve zonneparken,kunnen ook deze huishoudens straks
profiteren van duurzame energie. Hiermee wordt een goede stap gezet naar een energieneutraal Drenthe’.
De op te richten Werkplaats Zon is een samenwerking tussen de Natuur en Milieufederatie Drenthe, het Drents Energieloket, de Drentse Kei en de DrentseEnergie Organisatie.
 
 
 
Politiek - Algemeen 1 juli 2016
Stadspartij PLOP  blijft ook in de zomer actief in de wijken
 
ASSEN - De vakanties zijn aanstaande, maar voor Stadspartij Plop betekent dat niet dat zij ook echt met vakantie gaat.
De politiek staat nooit stil. Denk maar aan al die zaken die nog aandacht vragen: 
Het parkeerbeleid, het TT- Festival, het maaibeleid, de komst van een eventueel Factory-Outlet Centrum,
een nieuwe ijsbaan en de gasboring bij Marsdijk.
 dat  zijn voor Stadspartij PLOP onder andere redenen om
door te gaan en de mening van de Assenaren te blijven horen.
Wie daarover vragen, ideeen of klachten heeft kan zich verstaan met het secretariaat van de partij. Ook wie een verhaal over wijk of buurt heeft  met daarin voor de medebewoners nuttige zaken die buurt of wijk ten goede kunnen komen, zijn welkom.     
De Zomertour begint vandaag (zaterdag) bij het winkelcentrum Vredeveld in Assen-O.om 11 uur/.
Daarna verhuist men naar winkelcentrum Peelo.
waar de wwijkbewoners van 13 tot 14 uur welkom zijn
 
 
 
 
 
 
  
 
.
 
 
 
 
Politiek - Algemeen 28 juni 2016

Nabeschouwing

Tweede TT Festival 'nieuwe stijl' op alle fronten geslaagd

ASSEN – De grootste drukte van het jaar is voorbij en we moeten weer een jaar wachten voordat de stad opnieuw op een dergelijke schaal in de belangstelling staat. Er mag nog wel het een en ander worden verwacht dat nog wat volk op de been brengt, maar dat staat in geen verhouding tot de drukte en activiteiten die hier hebben geheerst.
Nu de rust is teruggekeerd kan even worden teruggekeken naar wat ons zoal is overkomen. Er kan worden geconcludeerd dat het tweede TT-Festival ‘nieuwe stijl’ goed is geslaagd en dat er met tevredenheid op kan worden teruggezien, ook al is er in de boezem van de organisatie het gevoel dat er best nog wat meer bezoekers hadden mogen komen met de extra Vierde Dag als trekpleister. Men mag hieruit wel opmaken dat de drie jaar geleden gedachte dat een nieuw opgezet TT-Festival wel eens een half miljoen bezoekers zou kunnen gaan trekken toen een al te rooskleurige is geweest. Trouwens vier dagen feest voorafgaande aan de grote TT-dag is al in verschillende opzichten een hele hap om te verwerken. De organisatie heeft daar de handen al behoorlijk vol  aan en ook aan het potentiele bezoekerstal zit een grens.
Opvallend is geweest dat er geen incidenten van enige omvang hebben plaatsgevonden. Van politiewege werd meegedeeld dat er op de drukst bezette dagen niet meer gebeurde dan op de reguliere uitgaansdagen in de stad.
Dankzij een uitbreiding van de looproutes door het gebruiken van een aantal extra podia waren er voor het publiek geen echte opstoppingen, zoals die er in eerdere jaren met zo’n 70.000 man in de stad op bepaalde momenten wel waren.    
De aankleding van de Kop van de Vaart met een extra podium op het water was een aardige gimmick. Om hiervoor ruimte te maken moest het veelbesproken pannenkoekschip van de kolk naar buiten worden versleept, hetgeen met veel mannelijke trekkracht moest geschieden. Ook moesten er voorzieningen worden getroffen als stroomaansluiting en toileterie. Dat kwam allemaal voor elkaar. Met grote spandoeken werd zichtbaar gemaakt dat de festivalbezoekers zich ook te goed konden doen aan pannenkoeken. Maar al die moeite bleek vergeefs te zijn geweest. Wat was het geval? Het bijna 50 meter lange schip lag afgemeerd aan de stille kant van De Vaart. 
Er was kennelijk geen rekening mee gehouden dat er ook voor deze tijdelijke ligplaats vergunning moest zijn en die bleek niet voorhanden. Gevolg: De eetgelegenheid moest gesloten blijven. Een grote strop voor de ondernemers.

Jan Hof

     

Politiek - Algemeen 23 juni 2016
 
Symposium ove plan voor samen werken aan plan voor toekomst weide- en akkervogels

ASSEN - Is er een toekomst voor weide- en akkervogels in Drenthe? Onder deze titel is een symposium georganiseerd door Provinciale- en Gedeputeerde Staten van de Provincie. In Nederland en ook in Drenthe, gaat het niet goed met de weide- en akkervogels. Er is sprake van afname van veel karakteristieke soorten, zoals de Grutto en de Patrijs. Redenen genoeg voor statenleden Henk Nijmeijer (GroenLinks), Maaike Bakker (PvdA) en Jan Luuk Stel (VVD) om hieraan iets te doen.
Met grote belangstelling hebben ruim 100 partners (beheerders, beschermers en onderzoekers) een begin gemaakt met een plan van aanpak voor een betere toekomst voor weide- en akkervogels in Drenthe.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Alle aanwezigen deelden de zorgen voor de achteruitgang van de weide- en akkervogels. De betrokken organisaties willen zich samen met de provincie inzetten voor een betere toekomst voor deze vogels. 'Daarom gaan we een plan van aanpak maken met een aantal concrete maatregelen die de weide- en akkervogels een betere toekomst moeten geven. Om hier inhoud aan te geven, zijn tijdens het symposium een aantal conclusies getrokken die we verwerken in dit plan. In het najaar verwachten we het plan klaar te hebben”.
Een samenvatting van de conclusies:
- Samenwerking tussen boeren en beheerders draagt bij aan een betere toekomst
- Samenwerking is vooral van belang in kansrijke gebieden
- Een quick scan kan helpen de kansrijke gebieden in kaart te brengen
- In het plan van aanpak komt aandacht voor predatie
 
 
 
 
Politiek - Algemeen 10 juni 2016
Vrijwillers gezocht voor populair geworden 'Preuvement'
 
ASSEN - Op 27 en 28 augustus is er weer een 'Preuvenement' in de Gouverneurstuin. Het festival, dat sinds de vorige editie helemaal op zichzelf staat als culturele en culinaire happening in Assen, zoekt vrijwilligers. En veel ook! Na het grote succes vorig jaar, waar circa 15.000 bezoekers op af kwamen, denkt de organisatie minimaal dertig vrijwilligers nodig te hebben.
‘We hebben mensen nodig om te helpen met het begeleiden van de kinderactiviteiten, mensen voor achter de bar en de kassa en runners’, vertelt organisator Patricia Langen van de VVV Assen.
De vrijwilligers krijgen natuurlijk ook iets terug voor hun inzet: naast vijf muntjes per dag, vrij te besteden aan eten en drinken op het terrein, en een mooi Preuvenement shirt, is het natuurlijk een goed moment om ervaring op te doen in het evenementencircuit.
Dat het Preuvenement Assen ook dit jaar weer veel bezoekers zal trekken, ligt wel in de lijn der verwachting. ‘Ook dit jaar hebben we weer enorm ons best gedaan op de programmering’ vertelt projectleider Emil Klok. ‘We hebben een hele sterke mix van grote namen, zoals Joris Linssen en Caramba, Mister and Mississippi en Lucky Fonz III en lokale artiesten, waaronder Pick ’n’ Shovel, Van Luie Kees en Martijje.’
Ook voor de kinderen is er genoeg te doen op het Preuvenement, zo zullen de dames van Studio Tape verder gaan met de vlaggetjesslinger waar ze de vorige editie mee begonnen zijn. Elk kind maakt zijn eigen vlaggetje, en uiteindelijk hangt de hele Gouverneurstuin er mee vol.
Kortom, ze hebben het er maar druk mee, en kunnen wel wat helpende handjes gebruiken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Patricia Langen: p.langen@vvvassen.nl. Meer informatie over het Preuvenement Assen is ook te vinden op de website www.preuvenementassen.n
---------------------------------------------------------------------------
Voor meer Info:
Rosa Veldman (marketing)
E: rosahveldman@gmail.com
T: 06-53555173
 
 
 
Laatste nieuws