donderdag 13 december

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Commentaar - Persoonlijke Noten 4 juni 2017

Op zoek naar een nieuwe generatie auteurs met  openhartige streek- en huisromans  

Romanserie    ‘Open boek 2000’

 

Tot nog niet zo lang geleden waren de zogenaamde Streek- en Huisromans de meest gelezen boeken. Daar is door de sociale ontwikkeling langzamerhand een verandering in opgetreden. Andere tijden, andere zeden.

Dat heeft ook grote invloed gehad op de Nederlandse literatuur en daarmee verband houdend veranderde leesgewoonten.

De enorme oplagen die de streek- en huisromans hadden verminderden en ook de belangstelling voor de bibliotheken, die massaal werden bezocht, merkten dat bij hun uitleningen. Maar hoe de tijd ook veranderde, ook nu nog worden de bibliotheken uitstekend bezocht en mag worden aangenomen dat de belangstelling voor het lezen ook bij het grote publiek nog steeds in ruime mate aanwezig is. Door de veranderde wereld waarin wij leven is de belangstelling voor  deze boeken op dit gebied in min of mindere mate de laatste tijd zijn verminderd. In hoeverre dat het geval is wordt weinig gepubliceerd. In de media is daar geen aandacht voor. Daar is de belangstelling hoofdzakelijk gericht op de zogenaamde ‘Literatuur’.

Het lijkt opportuun dat er aandacht gaat worden besteed aan een nieuwe generatie auteurs, die zich werpt op romans, die voortborduren op geschriften waarvan de inhoud in al hun verscheidenheid de vorige eeuw miljoenen lezers (essen) trokken. Met dien verstande dat daarin de veranderde levensstijl en omstandigheden de boventoon zullen voeren.

Voor deze nieuwe generatie wordt een wedstrijd uitgeschreven, onder de noemer ‘Een nieuwe generatie streek- en familieromans’.

Elkeen die inmiddels een manuscript ‘op de plank’ heeft liggen, waarvan de inhoud overeenkomt met de geest van de ‘oorspronkelijke’ streek- en huisromans en die nog niet is gepubliceerd, of die de behoefte gevoelt dat te doen, wordt uitgenodigd dat in het kader van deze auteurswedstrijd in te zenden.

Aan deze wedstrijd zijn representatieve prijzen verbonden. De belangrijkste daarvan zijn bij uitverkiezing door een landelijk gerenommeerde jury de publicatie van de manuscripten op de voorwaarden zoals die in de uitgeverij usance zi

Laatste nieuws