dinsdag 17 juli

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Diversen 7 maart 2017

Zaken die ons raken

Twee ?

ASSEN - Het kwam door woorden die ik terloops opving van de televisie: “Eerst komen er uitzendingen met de ‘gewone Nederlanders’ en daarna met ‘bekende Nederlanders’ ( BN-ers) genoemd”. Die mensen verschijnen dan in hun blote ‘tabernakel’ om het programma interessant te maken vertelden ze. Zou de ‘blote bast’ van de BN-ers er dan wat anders uitzien dan die van gewone mensen? Merkwaardig.
Er is nogal wat tweedeling in dit land. We proberen wat te noemen.

Arm en rijk. De rijken worden steeds rijker en de armen armer, zegt men. 

Blanke en gekleurde mensen. Achterstelling van de gekleurde mensen is daar bij een trefwoord.

Autochtonen en mensen met een niet westerse achtergrond. Eerder ook wel allochtonen genoemd. Hier over is nogal wat begripsverwarring. De mensen met een niet westerse achtergrond worden ook geregeld achtergesteld, lezen we.

Digibeten en mensen die wel wat met de computer kunnen omgaan. Digibeten voelen zich vaak benadeeld. Denk maar aan het parkeerbeleid hier in Assen en het verdwijnen van de ‘afvalkalender’.

Mensen die wel kunnen lezen en mensen die moeite met lezen hebben. Ook wel laaggeletterden genoemd. Speciale programma’s worden opgetuigd om die laaggeletterdheid weg te werken.

Mensen die voedsel verspillen en mensen die naar de voedselbank moeten.

Werkenden en werkelozen. De werkelozen zijn een blok aan het been van de politiek maar het is een ramp voor de mensen die het treft.

Je hebt hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Voor de hoogopgeleiden zijn speciale verzekeringen (goedkoper) en is er vaak een betere salariëring.

Jonge mensen  en oude mensen. Als we de media mogen geloven, lijkt de vergrijzing een ramp voor dit land.

Er zijn nog wel meer van dit soort ‘tegenstellingen’ te bedenken, maar je wordt er zo moe van. We zijn toch allemaal gewoon mensen, die graag een leefbaar leven willen hebben. Als we daar met z’n allen naar blijven streven en elkaar op waarde blijven schatten, waarderen en helpen, zal er hoop blijven.

Eénheid is beter dan al die tweedelingen.

Jaap Bouma.

 

 

Laatste nieuws