maandag 21 mei

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: zwaar bewolktzwaar bewolkt
WZW
26 km/h
max: 21°C
min: 15°C
Kort nieuws
Commentaar - Persoonlijke Noten 23 januari 2017

Persoonlijke Noten

Optreden supra-nationalisten in Koblenz groot gevaar voor onze democratie

ASSEN -  ''Pas op! De half-fascisten zijn in aantocht!' Als dominee Fredrik Slomp, alias 'Frits de Zwerver', de grote verzetsman (1898) nog had geleefd, zou hij deze niet mis te verstane waarschuwing hebben laten klinken na het aanhoren van de redevoeringen die afgelopen weekend uit Koblenz over ons heen kwamen. Hij zou, net als in 1933 toen de nazi's aan de macht waren gekomen, daar stelling tegen hebben stelling tegen hebben ingenomen.

Toen ik hem op 4 mei 1975 vroeg wat de grote drijfveer van zijn onwrikbare verzetshouding tegen het nationaal-socialisme was, liet hij weten dat hij vreesde dat de jeugd het grote slachtoffer zou worden van de aperte ideologie die het nacisme inhield. Hij wist waar hij over sprak omdat hij toen al had ervaren welk een verderfelijke invloed die op kinderen kon hebben. De uitlatingen die daar in Koblenz door de hoofdvertegenwoordigers van de verschillende anti-democratische en ronduit nationalistische stromingen werden gehoord, kunnen als zeer gevaarlijk voor de politieke ontwikkelingen in de nog steeds democratische wereld worden beschouwd. 
Ook Nederland was van de partij. Geert Wilders voerde daar zelfs het hoogste woord en liet in een in het Duits gehouden rede blijken dat hij nog niet los is van zijn gewraakte kreet 'Wilt u meer of minder Marokkanen'. Bedenkelijk dat hij die transformeerde naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is mij opgevallen dat hiervan in de Nederlandse media voor zover ik kon nagaan, geen kritische melding is gemaakt, hoe schandalig de intentie van zijn woorden ook was.
Als ik die man hoor spreken, ontkom ik niet aan de neiging een vergelijking te maken met de geslepen P.R.-man van het Germaanse Rijk Joseph Gobbels, die ooit in een van zijn laatste redevoeringen op een massa-vergadering de vele aanwezigen de opzwepende vraag stelde: 'Wollt Ihr den totale Krieg?!!' En die vraag in bijna twaalf jaar door een door een vergiftigde ideologie beinvloede massa werd beantwoord met een daverend 'Ja, wir wollen!'
Ik ben mij ervan bewust dat dit een discussiabele passage is, maar gezien de ernst van de uitlatingen op de door Trump geinspireerde onzindelijke beweringen op de Koblenz bijeenkomst wil ik er niet omheen deze te gebruiken. En ik weet mij gesteund door wat de gereformeerde dominee-verzetsman Fredrik Slomp, Frits de Zwerver, onder deze omstandigheden zou hebben gezegd.

Jan Hof

 

 

Laatste nieuws