woensdag 28 september

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: half bewolkthalf bewolkt
WZW
30 km/h
max: 21°C
min: 13°C
Kort nieuws
Voorpagina 28 september 2016
Fractie SP vraagt in motie volledige openheid over miljoenen kostend avontuur in Oost Indonesie van de WMD.
 
ASSEN - De fractie van de SP dient in de vergadering van de Staten van vandaag (woensdag) een motie in waarin alle gebeurtenissen over de gang van zaken rond de in grote financiele moeilijkheden geraakte Waterleidingmij. Drenthe aan de orde worden gesteld. De problemen werden veroorzaakt door de betrokkenheid van de WMD bij deelname in waterprojecten in Oost- Indonesie. Daarmee waren vele miljoenen euro's gemoeid .  
De fractie constateerde dat in de pers regelmatig gesproken wordt over kritische rapporten van de landelijke overheid over deze waterprojecten.
- Onlangs werd in het Dagblad van het Noorden gesproken over een brief van minister Ploumen uit 2013 waarin ze gezegd zou hebben dat de waterprojecten allemaal heroverwogen moeten worden;
De Staten hebben geen kennis kunnen nemen van deze rapporten en de brief van minister Ploumen terwijl deze wel (ergens) aanwezig zijn en er wel in de pers over gesproken wordt;
Zij roept daarom Het College op om alle reeds aanwezige rapporten en brieven van de betrokken ministeries over de Indonesische waterprojecten van de WMD te verzamelen en per direct door te sturen (als openbare stukken) naar de Provinciale Staten van Drenthe.
  
 
Politiek Podium Open Podium
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen vinden hier een podium om hun visie uit te dragen. Uitlaatklep voor burgers die wat op hun hart hebben.
Commentaar Persoonlijke Noten
Lokale gebeurtenissen worden nader geanalyseerd en kritisch beschouwd. Visie op actuele zaken met een zeer persoonlijke inslag.
Dagelijks Feuilleton Even een verhaaltje
Dagelijks Feuilleton voor het slapen gaan...
Om af te drukken en aan de kleine(n) voor te lezen.
Eten en Drinken Ans Culinair
Wat biedt Assen op het gebied van de horeca?
Van tijd tot tijd de beschrijving van een bezoek aan een eetgelegenheid.
ANS CULINAIR `Smakelijk Eten!`
klik op: website Ans Culinair
Ingezonden Stukken Wijsheid van de Dag
Voor ingezonden stukken als reactie op verschenen artikelen geldt dat naam en adres van de inzender bij de redactie bekend moeten zijn.
Onwelvoeglijke, fascistische of racistische taal wordt niet geaccepteerd.
 

 

Laatste nieuws