zondag 4 december

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: licht bewolkt, aanvriezende mistlicht bewolkt, aanvriezende mist
O
4 km/h
max: 2°C
min: -6°C
Kort nieuws
Voorpagina 30 november 2016

'Drenthe 5 Sterren Mountain-bikeprovincie’ en met provinciebrede MTB visie landelijk uniek                     

ASSEN - Tijdens het jaarlijkse Recreatiecongres is door de heer Arjan de Vries, directeur van de wielersportbond NTFU een plan  gepresenteerd voor een ‘Drenthe 5 Sterren Mountainbikeprovincie’ een gezamenlijk project van de Drentse Mountainbike Gemeenschap. Daarmee is Drenthe de eerste provincie met een provinciebrede MTB-visie en dus landelijk uniek. 
Vertegenwoordigers van de mountainbikeverenigingen, het wielerplatform, Marketing Drenthe,  Sport Drenthe, Drenthe  Beweegt, Het Recreatieschap en de Provincie Drenthe hebben de handen ineen geslagen om samen dit plan op te stellen met ondersteuning van de NTFU.
De genoemde partners hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om de 365 kilometers aan Drentse mountainbikeroutes verder uit te breiden en nog aantrekkelijker in te richten, met behoud van de kracht van het mooie Drentse landschap. Zoals meer variatie in routes, icoonprojecten, aanbod voor jong en oud, makkelijke en moeilijke trajecten. Belangrijk hierbij zijn ook goede verbindingen én aansluitingen op nabijgelegen horecagelegenheden, recreatiebedrijven en centra (dorpen en steden).
Belangrijke aspecten die de partners ook samen gaan oppakken zijn: het goed regelen van beheer en onderhoud, veiligheid en aansprakelijkheid, promotie en marketing, natuurgerichtheid, innovatie en ondernemersch

=================================

Bijdrage van provincie voor duurzame investeringen door jonge landbouwers  

ASSEN - Aan 34 jonge landbouwers in Drenthe is subsidie gegeven om hun bedrijf duurzamer te maken. Met deze bijdrage kunnen zij onder meer zonnepanelen plaatsen, precisiebemesting uitvoeren en koematrassen aanschaffen.
De regeling 'Jonge Landbouwers' is bedoeld om jonge boeren een steuntje in de rug te geven om hun bedrijf door te ontwikkelen na een bedrijfsovername. In totaal is in Drenthe voor 615.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 gaat de regeling 'Jonge Landbouwers' voor de tweede keer open.
Deze blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk, maar er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt.
Gedeputeerde Henk Jumelet vindt het belangrijk dat jonge boeren een goede start kunnen maken na hun bedrijfsovername: “Investeren in duurzame maatregelen levert op termijn een besparing op. Met dit steuntje in de rug kunnen we enerzijds de jonge boer helpen en anderzijds een bijdrage leveren aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Gezien de actuele discussies is het voor jonge boeren soms moeilijker om in een bedrijf te stappen. Daarom is grondgebonden en toekomstgerichte landbouw de sleutel voor de toekomst van deze belangrijke sector in Drenthe.” Volgens cijfers van het CBS stoppen in Nederland 15.000 boeren op termijn met hun bedrijf omdat ze geen opvolger hebben. In Drenthe heeft ongeveer 40% van de akkerbouwbedrijven en 63% van de melkveebedrijven een opvolger. Met deze regeling hoopt de provincie deze opvolgers te kunnen helpen in de periode na bedrijfsovername.
Voorzitter van het DAJK, de Vereniging voor Agrarische Jongeren in Drenthe, Giske Warringa is positief: ”Juist net na een bedrijfsovername is het voor jonge boeren lastig om extra te investeren. Deze regeling helpt dan om toch die stap te zetten. Wat mij betreft is investeren in jonge boeren per definitie duurzaam!”
________________________________________
Meer informatie
Voor meer informatie : www.provincie.drenthe.nl/jongelandbouwer

===============================================
 
Ged.Staten steunen actie om van Drenthe  5***** Fiets-Provincie te maken met  3,75 miljoen 

ASSEN - Ged.Staten stellen van 1 januari 2017 af  € 3,75 miljoen subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van de fietspaden en fietsroutes in Drenthe. Samen met gemeenten, terreineigenaren, ondernemers en fietsverenigingen geeft de provincie Drenthe met deze financiering een flinke kwaliteitsimpuls aan het Drentse fietsnetwerk. Fietsen in Drenthe moet een 5-sterrenbeleving zijn en daar hoort een  5***** Fietsnetwerk bij, stelt ged. Henk Brink.
Samen met gemeenten en vele andere partners moet het fietsen nog aantrekkelijker worden gemaakt. Met dit geld kunnen fietspaden verbeterd en verbreed worden, nieuwe fietspaden aangelegd worden  en mountainbikeroutes aangelegd en vernieuwd worden. Zo wordt samen in de kwaliteit van de fietsinfrastructuur in Drenthe geinvesteerd.
Met de subsidieregeling kunnen de partners provinciale cofinanciering voor hun projecten aanvragen. Dit moeten projecten zijn die ervoor zorgen dat Drenthe het kwaliteitsniveau van het 5-sterren fietsnetwerk versterkt en behoudt. Deze regeling geeft uitvoering aan de Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk en is onderdeel van de Investeringsagenda 2016.
Naast dit bedrag komt begin 2017 nog 3 miljoen beschikbaar voor fietsbeleving –innovaties en –voorzieningen. Zoals gastvrije fietshoreca en innovatieve concepten, waaronder fietsen in combinatie met Internet of Things en het ontwikkelen van projecten met een grote attractiewaarde. 
Deze investeringen moeten meer fietsbewegingen en bestedingen opleveren.
5-sterren fietsregio Drenthe heeft de status van 5-sterren fietsregio en is ook de eerste regio ter wereld met het UCI Bike Region Label.
Drenthe is ambitieus als het om fietsen gaat. Hierbij is het van groot belang om de 5-sterren kwalificatie te versterken en te behouden. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie en draagt bij aan de gezondheid van mensen en de verduurzaming van de samenleving.

 

===============================

Persoonlijke Noten

Grutters, groot-verzinners 
van foefjes om klanten op verkeerde been te zetten

ASSEN - Het is alweer een 'hiele schoft' geleden dat ik, wat ik toch wel mag noemen - over een van mijn favoriete onderwerpen heb geschreven: Het Grootgruttersbedrijf. Dat is een bron van inspiratie als je er oog voor hebt. En dan vooral de wijze waarop men de geachte clientele met allerlei afleidingstrucs in verwarring weet te brengen. 
Een van die trucs was het aangeven van de datum van verschijning van de wekelijkse folders. 
Die was meestal heel moeilijk te vinden, zodat het vaak gebeurde dat de klant dacht een aangeprezen artikel tegen een verlaagde prijs te hebben gekocht, maar bij de kassa moest constateren dat de reclameprijs niet was aangeslagen, maar de reguliere prijs. Wie dat tijdig ontdekte maakte daar een aanmerking over tegen de cassiere, maar die gaf dan te kennen dat het echt de juiste prijs was. Die had de vorige week gegolden en nu niet meer.
Ik heb daar, ik denk nu al weer ruim twee jaar geleden, over geschreven. Ik heb zelfs de moeite genomen de grote Albert in Zaandam over te benaderen en deze laten gevraagd waarom op de wekelijkse folder de datum van uitgifte alleen maar met veel moeite kon worden ontdekt. Het antwoord luidde toen: 'Dat is onze policy'. Met andere woorden: Dat is onze gebruikelijke manier van doen. Ik heb toen gereageerd dat ik dat zeer klant-onvriendelijk vond en de welgemeende raad gaf daar toch verandering in te brengen: Kleinduimpje tegen de Reus!

Ik had weinig fiducie in een verbetering van de 'policy', maar mocht tot mijn grote verbazing een aantal weken constateren dat de begin- en eindtijd van de folder aanzienlijk duidelijker was afgedrukt. Toevallig of door mijn bescheiden actie. Ook heb ik veelvuldig gewezen op de aanbiedingen van vleesproducten. Die waren bij een Aldi en een Lidl meestal zeer verwarrend, want niet in ponden of kilo's aangeprezen, maar in stuks van bijvoorbeeld 600 of 700 gram. Voor de gemiddelde klant vaak te duister om direct te kunnen constateren wat de kiloprijs was.
Aldi en Lidl waren zoals ik eerder opmerkte de eersten die met deze misleidingtruc begonnen, maar de laatste tijd moest ik ervaren dat ook de grutter met de grote G op hetzelfde foefje betrapte.
Een grote slimmigheid die wordt bij prijsverhogingen wordt toegepast is een reclameaanbieding van een product te doen en enige tijd later met hetzelfde product in een andere verpakking terug te komen, maar dan voor een hogere prijs. De achterliggende gedachte: Het kopend volk is het oude product toch al vergeten
. Dit zijn zo een paar voorbeelden van de wijze waarop de grote concerns te werk gaan. Echte kruidenierspolitiek dus. Deze politiek dwingt de klant tot grote waakzaamheid, maar die moet het er wel bij laten zitten omdat het in de praktijk geen doen is om gewichtsveranderingen steeds weer bij te benen. En we zijn nationaal al zo slecht in rekenen. 

Onze gewaardeerde medewerker Jaap Bouma heeft met regelmaat over zijn belevenissen in de levensmiddelenbranche geschreven en navenant zijn ergernis geuit over zijn ervaringen. Daarbij horen ook alle handigheidjes die worden toegepast bij aanbiedingen. Ik kan die ergernis alleen maar beamen. Ik vind dat al die grote bedrijven zich verre moeten houden van wat ik durf te noemen economisch lichte 'criminele' handelingen, die worden verricht om de client een rad voor de ogen te draaien. Het zou hun eer te na moeten zijn. Dit klinkt allemaal vrij negatief, maar ik wil dit artikel toch niet in die geest besluiten.
Wij zijn een volk van klagers, maar ik wil voor mijzelf op die kwalificatie een uitzondering maken. Ik ben door vele decenia heen een regelmatig boodschapdoener geweest. En ben dus de ervaringsdeskundige die mag zeggen dat hij in al die winkels altijd op de meest vriendelijke en behulpzame manier is bejegend.

JAN HOF

 

 

Politiek Podium Open Podium
Lokale politici of partijen en politiek betrokkenen vinden hier een podium om hun visie uit te dragen. Uitlaatklep voor burgers die wat op hun hart hebben.
Commentaar Persoonlijke Noten
Lokale gebeurtenissen worden nader geanalyseerd en kritisch beschouwd. Visie op actuele zaken met een zeer persoonlijke inslag.
Dagelijks Feuilleton Even een verhaaltje
Dagelijks Feuilleton voor het slapen gaan...
Om af te drukken en aan de kleine(n) voor te lezen.
Eten en Drinken Ans Culinair
Wat biedt Assen op het gebied van de horeca?
Van tijd tot tijd de beschrijving van een bezoek aan een eetgelegenheid.
ANS CULINAIR `Smakelijk Eten!`
klik op: website Ans Culinair
Ingezonden Stukken Wijsheid van de Dag
Voor ingezonden stukken als reactie op verschenen artikelen geldt dat naam en adres van de inzender bij de redactie bekend moeten zijn.
Onwelvoeglijke, fascistische of racistische taal wordt niet geaccepteerd.
 

 

Laatste nieuws