zaterdag 21 januari

AsserJournaal
Uitg. Press Support

Red. Jan en Leni Hof

Tel: (0592) 37 10 17
info@asserjournaal.nl

AsserJournaal
Weather state: geheel bewolkt, mistgeheel bewolkt, mist
O
7 km/h
max: 4°C
min: 0°C
Kort nieuws
Voorpagina 11 januari 2017

Ged.Tjisse Stelpstra in kritiek op bonkige Kamp:
“Stop met verspreiden van valse hoop”

ASSEN - Gedeputeerde Tjisse Stelpstra blijft realistisch over het doorgaan van windpark De Drentse Monden Oostermoer en wil een halt toeroepen aan het verspreiden van valse hoop. In de commissie Omgevingsbeleid van 11 januari jl. liet hij al weten ernstig rekening te houden met het scenario dat minister Kamp van Economische Zaken de motie Smaling/Vos onuitvoerbaar zou achten.
Donderdag liet de minister de Tweede Kamer weten de motie inderdaad niet uit te voeren. “De motie gaf mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. 'Dat vind ik verwerpelijk,” zo zegt Stelpstra.
“Ik heb mij ernstig zorgen gemaakt over de steeds voortdurende onduidelijkheid over de komst van het grootschalige windpark in de Veenkoloniën. Hoe ingrijpend en omstreden het windpark ook is voor het gebied, op een gegeven moment moeten mensen weten waar ze aan toe zijn. Het is onverantwoord en respectloos om ze zo lang in onzekerheid te laten en steeds opnieuw valse hoop te bieden, terwijl de meesten wel kunnen voorspellen dat het er toch van gaat komen,” aldus de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Energie.
Stelpstra is niet verrast door het besluit van minister Henk Kamp om de bijna kamerbrede motie van vlak voor de kerst naast zich neer te leggen. In de motie wordt gevraagd om een bezinningsperiode en een alternatief plan voor het windpark van 150 MW.
“Ik snap
dat daarmee ook veel andere windparken op land onder druk komen te staan'
 
========================================
 

Proef met minder stroomvretende
LED-verlichting in Achilles Stadion

Drentse sportclubs gaan met
steun gemeente 
aan de slag
met duurzaamheid

ASSEN - Deze week is het project Drenthe Sport Duurzaam officieel van start gegaan. In dit project worden buitensportverenigingen in Drenthe ondersteund bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra start het project samen met wethouder Albert Smit van Assen. Vertegenwoordigers van alle Drentse gemeenten ontvingen daarna symbolisch vlaggetjes uit handen van voetballers van voetbalvereniging Achilles 1894.
Tijdens de avond werden de sportverenigingen uit Assen geïnformeerd over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun accommodaties. Vanaf 2017 wordt de Drentse Energielening van de Drentse Energie Organisatie voor sportverenigingen opgerekt tot 75% van de investering. Dit jaar wordt er in elke gemeente een bijeenkomst gehouden om sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden van verduurzaming.
Voetbalvereniging Achilles 1894 werd deze avond in het zonnetje gezet. Zij hebben het traject van verduurzaming al succesvol doorlopen. Rudi Smit en Herman Buissink namen de ‘Drenthe Sport Duurzaamprijs voor beste verduurzaming van 2016 in ontvangst. In de vierjarige looptijd van het project wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt aan de vereniging die zich extra heeft ingezet voor verduurzaming van de sportaccommodatie.
De gemeente Assen gaat de verenigingen ondersteunen bij de transitie naar ledverlichting. Wethouder Albert Smit: 'Een grote onkostenpost bij verenigingen is het energiegebruik. Door over te gaan naar ledverlichting zal dit een aanzienlijke verlaging van deze kosten opleveren. De gemeente Assen onderzoekt de mogelijkheden om verenigingen daarin te ondersteunen.' Voetbalvereniging Achilles 1894 gaat in opdracht van de provincie Drenthe een pilot uitvoeren voor het aanbrengen van ledverlichting.
Verenigingen die aan de slag willen met het verduurzamen van hun sportaccommodatie worden in het project Drenthe Sport Duurzaam ondersteund. Naast een gratis energiescan wordt er advies gegeven en meegedacht in het schrijven van een plan van aanpak, het maken van een financierings-/exploitatieplan en het aanvragen van offertes, subsidies en de financiering. Voorwaarde voor deelname aan het project is dat het gaat om een buitensport zoals tennis, voetbal, hockey etc. De vereniging moet de accommodatie in eigen beheer en/of exploitatie hebben.
Drenthe Sport Duurzaam is een samenwerkingsverband van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en wordt met subsidie van de provincie Drenthe uitgevoerd. Het project loopt tot en met het voorjaar van 2021.

======================================

Stadspartij PLOP deelt 'Asser Bedankje' uit aan verdien-stelijke Assenaren Rengers en Erkelens

ASSEN - In de ledenvergadering van Stadspartij PLOP werd besloten om Assenaren, die zich op een bijzondere, positieve manier hebben onderscheiden, in het zonnetje te zetten met het 'Asser Bedankje' . Dat is een grote taart! De eerste Assenaar die die deze  mocht ontvangen was PvdA raadslid Luc Rengers, de man die zich voor meer dan 100% heeft ingezet voor de broers Isaacs.
Zaterdag 14 januari werd de taart overhandigd aan Bert Erkelens, de eigenaar van Plein 10, die zijn nek heeft uitgestoken, en  het gewaagd heeft ondanks de vaak negatieve geluiden over de Asser binnenstad en het  nog niet zo geweldige economische klimaat, Plein 10 op een uitstekende manier uit te breiden.
maar ook een ondernemer die van de nood een deugd maakte en tijdens de verbouwing gebruik maakte van het Koopmansplein en zijn klanten ontving in een prachtige tent!
Reden genoeg voor Stadspartij PLOP om hem dit 'Asser bedankje' toe te kennen.
Het aanbieden van de prijs mondde  uit in een werkbezoek. De enthousiaste eigenaar vertelde over de verbouwing, de rol die het personeel daarin vervulde  en vervolgens kreeg de fractie van PLOP een rondleiding door het bedrijf. 

=================================================

Persoonlijke Noten

De Commissaris Vertelt met passie over zijn liefde voor het FOC. Maar de Commissaris kan me nog meer vertellen!

ASSEN  In zijn Nieuwjaarsrede heeft commissaris Jaques Tichelaar duidelijk zijn passie beleden voor het FOC. Wat de commissaris vertelde kwam er op neer dat iedereen die tegen het Facilitair Outlet Centrum Assen is de belangen niet ziet van het FOC voor de ontwikkeling van de economie voor Assen en Drenthe. Sterker, hij vreest zelfs dat  de economie er gevaarlijk op achteruitgaat. Hij hoopt, viel uit zijn woorden te beluisteren, dat de leden van Provinciale Staten in meerderheid tegen het FOC zijn, op hun verkeerde standpunt terugkomen en Drenthe  een economische misgreep besparen. 

Precies een jaar geleden nam hij het Asser MKB de maat door hen met hun anti-Foc standpunt van gebrek aan visie te betichten. Dat viel erg slecht en de C.de K. was gedwongen zijn excuses voor deze blunder aan te bieden. Nadien werd nog eens door hogere instanties onderstreept dat de vestiging van een FOC een grote bedreiging zal zijn voor met name de binnenstad van Assen.
Toen ik zijn verhaal tot mij nam moest ik direct denken aan het boek 'De commissaris vertelt', dat rond 1950 verscheen, de belevenissen van een van afkomst Friese politieman, die in het heetste gedeelte van Amsterdam, de beruchte Warmoesstraat, door zijn vaak resolute optreden een grote reputatie genoot. Ik had toen het genoegen als voorzitter van de oudleerlingenvereniging van mijn middelbare school de Friese hardliner voor een lezing over zijn boek uit te nodigen. Hij was vlot bereid dat te komen doen en toen ik hem vroeg wat de kosten waren en de opmerking maakte dat we als kleine vereniging niet over veel financien beschikten, was de reactie 'Laat maar zitten', een sympatiek gebaar.
Inmiddels was er ook een antwoord op dit 'politionele' boek verschenen van de vaardige linkse auteur Willem van Iependaal, onder de titel 'De commissaris kan me nog meer vertellen'. Ik liet mij de kans niet ontgaan ook hem voor een lezing uit te nodigen en ook hij was bereid naar Zaandam te komen, zij het niet voor niks. Hij was kennelijk minder bemiddeld dan de commissaris en kon een 'bescheiden' honorarium plus de reiskosten wel gebruiken. Hoe lang geleden ook, ik bewaar goede herinneringen aan de komst van beide bekende Nederlanders.Het waren  zeer geanimeerde avonden, waar ik nu - 67 jaar later - zelfs nog een bonus aan overhoud. 
Het Nieuwjaarsrelaas van C.d.K. Tichelaar deed mij direct daaraan denken. Met Willem van Iependaal zeg ik 'De commissaris kan me nog meer vertellen.' Ik heb er al meer dan twinig jaar geen geheim van gemaakt dat ik als supporter van deze stad - en geen zakelijk belanghebbende - geen eerder omschreven bezwaren heb tegen de zogenaamde 'weilandwinkels', omdat die de binnensteden zouden bedreigen met leegloop.
Ik weet niet wat Commissaris Tichelaar heeft met de initiatiefnemers van het FOC Assen en ik ga daar zeker ook niet over speculeren, maar het lijkt mij dat hij er als onafhankelijk en objectief  'Commissaris van alle Drenten'  goed aan doet zich niet met  deze hachelijke FOC-affaire inlaat. De tik op de neus die hij vorig jaar kreeg met zijn opmerking over de 'weinig vooruitziende blik van de MKB-mensen', lijkt mij een voldoende waarschuwing te zijn geweest.

Jan Hof

=================================================


Proef om stadsdienst te propageren

Bezitters Wmo pas mogen half jaar gratis op stap met de Cityliner  

ASSEN - Om het gebruik van Cityline door Wmo pashouders te vergroten, heeft het college van B en W besloten dat Assenaren met een Wmo pas van nu af  gedurende een half jaar gratis de bus mogen pakken. Ondanks een sterke groei van het aantal reizigers in de tweede helft van 2016, is een verdere stijging nodig om dit nieuwe stadsvervoer meer rendabel te laten rijden. Het college geeft Cityline nog een jaar om zich te kunnen bewijzen.
Sinds december vorig jaar rijdt Cityline in bijna alle wijken van Assen. Met deze nieuwe manier van vervoer wilde de gemeente Assen het verdwijnen van  de stadsbussen opvangen en Assen bereikbaar houden voor mensen die geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer. Ook is Cityline in veel gevallen een goed en goedkoper alternatief voor de Wmo taxi.
Een groot aantal Assenaren heeft inmiddels kennisgemaakt met deze nieuwe vorm van stadsvervoer. Het aantal reizigers steeg in de tweede helft van 2016 naar ongeveer 1000 per week. Als reden om met Cityline te reizen noemen reizigers de professionaliteit van de chauffeurs en het feit dat ze hun reis beter kunnen plannen.
Om het gebruik van Cityline onder Wmo pashouders te laten toenemen biedt de gemeente hun per 1 januari de mogelijkheid om gratis te reizen. Op die manier wil de gemeente zo veel mogelijk inwoners met een Wmo pas laten kennismaken met Cityline.Cityline is eind 2015 begonnen als proef. De ervaring in andere gemeenten laat zien dat het vaak meerdere jaren kost om voldoende reizigers te trekken om een nieuwe vorm van vervoer rendabeler te laten rijden. Daarom heeft het college besloten de proef met een jaar te verlengen. Met vervoerder VMNN zijn afspraken gemaakt om de kosten terug te dringen.

========================================

Geert Wilders enTrump lappen
normen en waarden aan hun laars

Burgemeester Out optimistisch over Assen 2017 in Nieuwjaarstoespraak 
Waardering voor publieke steunaan Prosper en Darlington

ASSEN - In de traditionele rede op de Nieuwjaarsreceptie van het gemeente- bestuur begon burgemeester Marco Out met het uitspreken van zijn waardering voor de wijze waarop Assenaren zich hebben ingezet voor de broers Prosper en Isaaks. Die kunnen nu als volwaardige burgers deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.   
Maar hij hekelde ook de wijze waaop de toekomstige president Donald Trump  zich gedraagt en aan Geert Wilders, de man die de normen en waarden waarmee een politicus behoort te handelen aan zijn laars lapt.

'De wereld krijgt met Trump een Amerikaanse president die in zijn campagne werd ontmaskerd als iemand die de waarheid niet als zijn grootste vriend beschouwt. Als iemand die muren bouwt om mensen buiten te sluiten Toch staat hij eind deze maand aan het roer van het machtigste land ter wereld. 
En in ons eigen land raakten we verstrikt in een discussie over Zwarte Piet, waarbij argumenten niet meer ter zake doen: Het eigen gelijk domineert. We leven in een land, waar de leider van een van de grootste oppositiepartijen rechters beledigt en zich laatdunkend uitlaat zoals Wilders over de rechtstaat, het fundament waarop onze samenleving is gebouwd. Vanuit een deel van de rechtspraak wordt dit vergoeilijkt. Er wordt gezegd dat ook hij net als iedere verdachte en veroordeelde zijn teleurstelling mag laten blijken. Van een politicus verwacht ik beter. We leven in een land waar in een klimaat van verharding en polarisatie beelden en meningen de feiten met regelmaat naar de achtergrond verdringen.
Wie wel feiten aandraagt krijgt het verwijt het geluid van de elite te ventileren.
Op lijstjes scoort Nederland louter topposities. Qua zorg, economie en wonen gaat het uitstekend. 
En die vinden boze en ontevreden mensen in vluchtelingen en moslims, zo lezen we elke dag op de social media. We zijn allemaal journalist en brengen ons eigen nieuws.

Ongefilterd en niet zelden doordrenkt met verwerpelijke, discriminerende opvattingen 
Opvattingen die zonder enige terughoudendheid door populistische boegbeelden worden aangereikt. Ik vind dit - en gelukkig velen met mij - een zorgelijke ontwikkeling. Tegen deze achtergrond spreek ik de wens uit dat politieke partijen er voor en na de verkiezingen in slagen een antwoord te formuleren op het populisme. Een antwoord voor burgers, die het overzicht zijn kwijtgeraakt en zich politiek ontheemd voelen, beroert en raakt.

Ik hoop van harte dat u mijn woorden niet uitlegt als een oproep om de vrijheid van meningsuiting in te perken. Want dat is het niet. 

Maar de huidige tijdgeest doet me sterk denken aan een gedicht van Merel Morre. voormalig stadsdichter van Eindhoven en graag door mij gelezen:

Misschien zijn we
Juist nu we 
Van alles hebben
Pas echt iets verloren.

Of overdenk de wijze woorden van de Chinese filosoof Confucius:

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten

Bij een nieuw jaar hoort een terugblik op het afgelopen jaar.  Het jaar 2016 was ook het jaar dat we meer dan ooit bezig waren met de ontwikkeling van de Toeristische Recreatieve Zone bij het TT-circuit.
Over de  Factory Outlet is veel gezegd, u kent de stand van zaken. De realisering van een ijsbaan in combinatie met de bouw van Terra Experience is veel meer geworden dan ambitieuze contouren.

Er ligt een prachtig plan, dat hopelijk ook GS overtuigt. Dat het ons veel waard is, hebben we al kenbaar gemaakt. Er ligt 2,5 miljoen euro klaar.
Wij werken hard om de plannen uit te voeren. En we houden vol. Zo is ook de wielerbaan tot stand gekomen. En ik weet dat de stichting met diezelfde volhardendheid ook werkt aan een dak over de baan.
Het was daarnaast het jaar dat duurzaamheid stevig werd verankerd in het beleid van de gemeente. Een thema, waarbij college en raad eendrachtig de koers uitzetten voor de toekomst. Mooi proces met als zichtbare onderdelen de zonneleningen en een duurzamere inzameling van afval.
We verwelkomden nieuwe bedrijven als Resato, die bestaande bedrijven als Catawiki met hun groei faciliteerden.Trots waren we op de opening van de nieuwbouw van Quintus.

We zetten mantelzorgers volkomen terecht in het zonnetje. Mensen die altijd klaar staan voor dierbaren, voor vrienden, die vaak elke dag voor anderen zorgen.
Het was ook een bijzonder jaar voor de Dutch TT, die voor het eerst op zondag werd verreden.
Het bijbehorende festival duurde daarmee ook een dag langer.
Ik durf ik de voorspelling wel aan dat 2017 net zo dynamisch wordt als 2016.
We gaan aan de slag met onze binnenstad. We willen nog betere zorg bieden
Onze ambitie om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen blijft onverminderd groot.
We voeren plannen uit om Assen duurzamer te maken We investeren in veiligheid
En we kijken nu al vooruit naar de opening van de Blauwe As.
Bij de start van de Florijnas-projecten hebben we gezegd dat we de stad klaar willen maken voor de toekomst.

De verbetering van de bereikbaarheid van Assen en het op gang brengen van gebiedsontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Dat leidt tot hinder die we tot dusverre aardig binnen de perken weten te houden.
Maar dit voorjaar zal dat niet lukken. De aanpassingen aan het spoor maken een Trein Vrije Periode noodzakelijk.
We kennen die kreet  van de verkeersinformatie, De NS zet bussen in. Het zal in Assen een tijdje niet anders zijn.

Wat mij in aangename zin verrast is dat Assenaren niet of nauwelijks klagen over al die ingrijpende werkzaamheden. Ik hoor 'Ach we moeten er even doorheen, maar we krijgen er een mooiere stad voor terug.' Wat een heerlijk nuchtere opstelling .

Maar de belangrijkste aanleiding om in september feestelijk stil te staan bij de opening van de Blauwe As is natuurlijk dat we trots zijn op de ingebruikname van deze nieuwe vaarroute.
Het is een schoolvoorbeeld van hoe we samen de stad van de toekomst bouwen.
Ik begon deze toespraak met het verhaal over Prosper en Darlington Isaacs.
De verdere moraal van mijn nieuwjaarstoespraak is u wel duidelijk geworden.|Als wij samen aan de wereld van morgen werken, bereid zijn naar elkaar te luisteren, vatbaar zijn voor rede en argumenten, het eigen gelijk minder pregnant prediken, er voor elkaar willen zijn en elkaar willen helpen dan wordt dit een heel mooi jaar.
Graag geef ik u er nog ééntje van Merel Morre mee, als motto voor 2017.
Zij zei: Ik sta op voor dag en jou

Een mooie samenvatting van wat het wat mij betreft zou moeten zijn:
Sta op! Maak wat van je dag en doe het vooral ook voor iemand anders.

 

 

     

Laatste nieuws